Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

 
Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 26.02
 

Przeprowadzka opóźnionaPrzeprowadzka do nowego budynku Urzędu Gminy w Juszkowie przedłuża się z powodu nie wywiązania się z umowy wykonawcy mebli, który wygrał przetarg.


Najważniejsze daty w związku z wykonawstwem mebli do nowego budynku urzędu:
4.06. 2019 r. – Gmina Pruszcz Gdański ogłosiła przetarg na wykonanie mebli do nowego budynku Urzędu Gminy w Juszkowie.
24.07.2019 r. – Oferty złożyły dwie firmy. Przetarg wygrała firma TRONUS Polska Sp. z o.o.
29.07.2019 r. – Oferent, który nie wygrał przetargu, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie oznacza również opóźnienie w podpisaniu umowy z wykonawcą.
9.08.2019 r. - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej podtrzymał stanowisko Gminy Pruszcz Gdański w wyborze oferenta.
23.08.2019 r. – na ten dzień Gmina Pruszcz Gdański zaprosiła firmę TRONUS Polska Sp. z o.o. w celu podpisania umowy. Jednak oferent zwrócił się z pisemną prośbą o przesunięcie daty podpisania umowy na dzień 3.09.2019. Gmina, by nie opóźniać wykonawstwa mebli, nie wyraziła zgody na taki termin i zaproponowała datę 28.08.2019 r. Wykonawca ponownie wystosował pismo z propozycją podpisania umowy w dniu 3.09.2019 r. W związku z tym, że przepisy dopuszczają przesunięcie daty podpisania umowy przez oferenta, Gmina Pruszcz Gdański ostatecznie wyraziła zgodę na zaproponowany termin.
3.09.2019 r. – Gmina Pruszcz Gdański podpisała umowę z firmą TRONUS Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową, wykonawca miał 50 dni na dostarczenie i montaż mebli do dnia 23.10.2019 r.
Od 24.10.2019 do 14.11.2019 r. – trwał odbiór techniczny mebli. Odbiorowi podlegał każdy element zamówienia.
Od 22.11.2019 r. do wykonawcy kierowane były liczne pisma, wzywające do usunięcia wad i uzupełnienia braków. Wykonawca nie zastosował się do żadnych uwag. W związku z tym Gmina Pruszcz Gdański powołała biegłego rzeczoznawcę, który stwierdził liczne nieprawidłowości w wykonawstwie mebli.
10.01.2020 r. – Gmina Pruszcz Gdański odstąpiła od umowy, naliczając przewidziane umową kary. Obecnie trwa procedura przygotowawcza związana z ogłoszeniem nowego przetargu na wykonanie mebli.
- Bardzo byśmy chcieli podejmować mieszkańców w lepszych niż obecnie warunkach. Również praca urzędników jest dziś bardzo utrudniona. Nie możemy jednak godzić się na „fuszerki”, gdyż gospodarujemy pieniędzmi podatników – komentuje wójt Magdalena Kołodziejczak.

urzadwww

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny