Zespół interdyscyplinarny

Napisane: .

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


PRZEMOCY!
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ
LUB JEJ ŚWIADKIEM
PRZERWIJ MILCZENIE!
REAGUJ!Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji i pomocy. Masz prawo do procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY!!!Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Na terenie gminy Pruszcz Gdański
Tel. 58 691 16 98
w godzinach pracy tutejszego Ośrodka

I.    Informacje ogólne-
Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o jakiejkolwiek formie przemocy.

Od listopada 2011r. na terenie Gminy Pruszcz Gdański funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/201, mający swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański z/s w Cieplewie. W jego skład wchodzi 19 członków, przedstawicieli następujących instytucji:

•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański z/s w Cieplewie
•    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•    Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim
•    Zespół Szkół w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 70
•    Zespół Szkół im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
•    Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance
•    Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie im. prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego
•    Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince
•    Szkoła Podstawowa w Wiślinie
•    Szkoła Podstawowa im.Romualda Traugutta w Wojanowie
•    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
•    Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
•    SAD REJONOWY W GD. Południe w Gdańsku
•    Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański
•    Prokuratura Rejonowa Pruszcz Gdański
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna "FAMILIA"
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lech- Med” Rusocin

Głównym zadaniem Zespołu jest:
•    integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.


II.    PROCEDURA NK


Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, dotyczyć może każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy status społeczny. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Przemoc powoduje skutki w wielu aspektach życia człowieka – rozpadają się więzi społeczne, pojawia się coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami.

PAMIĘTAJ!!!

Niebieska Karta nie jest sankcją wymierzoną przeciw komukolwiek! Nie służy do wymierzania sprawiedliwości, nie jest środkiem karnym, egzekucyjnym ani represyjnym. Nie ma też pełnić roli sankcji moralnej ani towarzyskiej. Niebieska Karta nie zastępuje społecznego obowiązku zawiadomienia o popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (art.304 kpk).  Niebieska Karta nie jest instrumentem jedynym, ani też gwarantującym skuteczność interwencji - ale bardzo ważnym w procesie pomagania. Służy do dokumentowania przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny.
Dlaczego warto sporządzać Niebieską Kartę?
•    UJAWNI PRZEMOC
•    CHRONI POKRZYWDZONYCH
•    PODEJMUJE DZIAŁANIA WOBEC SPRAWCY

III.    Pliki PDF:
1.    Pakiet dla osoby dotkniętej przemocą
2.    Karta praw dla osoby dotkniętej przemocą
3.    Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc
4.    Ulotka GKRPA

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny