Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w przypadku rozliczenia biletów semestralnych wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” za okres od września do stycznia 2020 r. należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 lutego 2020 r. po termie wskazanym powyżej nie będą podlegały rozliczeniu i wypłacie świadczenia.


Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański

Praca w Urzędzie Gminy: płace i rozliczenia finansowe

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Ferie w świetlicach wiejskich

Praca w Urzędzie Gminy: obsługa kasowa i finansowa

Ferie z instytucją kultury
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 29.01.(wyjątkowo Zastępca Wójta); 12.02.,26.02
 

Rachunki bankowe

Kasa Urzędu Gminy
Czynna codziennie od godz.8.00 do godz.14.00

Rachunek bankowy Gminy Pruszcz Gdański dla dokonywania wpłat z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych.
Nr 61 8335 0003 0116 5885 2000 0110

Rachunek bankowy Gminy Pruszcz Gdański dla dokonywania wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
Nr 40 8335 0003 0116 5885 2000 0100

Rachunek bankowy dla dokonywania wpłat z pozostałych tytułów (oprócz opłaty skarbowej):
Nr 94 8335 0003 0116 5885 2000 0001

OPŁATA SKARBOWA
Rachunek bankowy właściwy dla dokonywania wpłat :
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20
NR 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
Drukuj

Rejestry

 1. Zbiór i Rejestr uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański
  dostępny w Kancelarii Rady Gminy ( pokój nr 29 )
 2. Rejestr uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
  dostępny w Kancelarii Rady Gminy ( pokój nr 29 )
 3. Rejestr aktów prawa miejscowego
  dostępny w BIP
 4. Zbiór i rejestr zarządzeń Wójta Gminy
  dostępny u Sekretarza Gminy ( pokój nr 28 )
 5. Zbiór i rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  dostępny u Sekretarza Gminy ( pokój nr 28 )
 6. Rejestr skarg i wniosków
  dostępny u Sekretarza Gminy ( pokój nr 28
 7. Wykaz  jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz Gdański
  dostępny u Sekretarza Gminy ( pokój nr 28 )
 8. Wykaz  jednostek organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański
  dostępny u Sekretarza Gminy ( pokój nr 28 )
 9. Rejestr instytucji kultury Gminy Pruszcz Gdański

 10. Rejestr korespondencji przychodzącej
  dostępny w biurze podawczym
 11. Rejestr korespondencji wychodzącej
  dostępny w sekretariacie Urzędu ( pokój nr 30 )
 12. Archiwum zakładowe
  dostępny w archwium

Drukuj

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Pruszcz Gdański:

 

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 7.30 - 15.30  DZIEŃ WEWNĘTRZNY
INTERESANCI NIE SĄ PRZYJMOWANI
Piątek 7.30 - 15.30

Kasa urzędu czynna codziennie: 8.00 - 14.00

------------------------------------------------

Wójt lub jego zastępca przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w wybrane środy (terminy na stronie głównej) w godz.: 15.00 - 17.00 , po uprzednim uzgodnieniu spotkania z sekretariatem Wójta

------------------------------------------------

Podania ( żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia ) wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Pruszcz Gdański muszą spełniać wymogi przewidziane w art. 63 § 3a pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późniejszymi zmianami).
Wnioski o udzielenie informacji publicznej, skargi i wnioski wnoszone za pomocą poczty elektronicznej przyjmowane są przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (www.pruszczgdanski.eboi.pl ), złożone na inny adres mailowy będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny