Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

Pruszcz Gdański 22.01.2016r.

ZP.271.21.2015/

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

 

na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdański informuje, że w Konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański przyznane zostały dwie nagrody pieniężne dlaUczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe oceny prac konkursowych:

Nagroda I w wysokości 10 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 728173 złożonej przez „3MA STUDIO” Krzysztof Machiński                     ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia

Nagroda II – w wysokości 8 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 171717 złożonej przez Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka i IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk

Ponadto, Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdańskiprzyznaje pozostałym Uczestnikom Konkursu nagrody pieniężne w następującym podziale:

w wysokości 1 500 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 832117 złożonej przez Agnieszka Mańkiewicz – Kipa ul. Nasturcjowa 16/5, 53-239 Wrocław;

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 093315 złożonej przez PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 050419 złożonej przez INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice

Wyboru dokonano o kryteria oceny prac konkursowych wskazane w Regulaminie Konkursu.

Poniżej prezentujemy nazwy uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe wraz z sumą przyznanych punktów:

Kod rozpoznawczy pracy Nazwa i adres autora pracy konkursowej Suma przyznanych punktów
832117
 1. Agnieszka Mańkiewicz – Kipa
6,93
728173
 1. 3MA STUDIO Krzysztof Machiński
8,67
093315 PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia 5,77
171717
 1. Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka
IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk;
8,53
050419 INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice 5,40

Jednocześnie, Organizator Konkursu informuje, że odstępuje od przyznania nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański”.

Uzasadnienie:

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański zawiera opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej na działce nr 164/22 w Gminie Pruszcz Gdański obejmującej trzy części:

 1. Koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenu działki nr 164/22 w Juszkowie,
 2. Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w miejscowości Juszkowo,
 3. Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu gminnego przedszkola ze żłobkiem z siedzibą w miejscowości Juszkowo.

Pomiędzy datą ogłoszenia Konkursu (13.07.2015r) i terminem składania prac konkursowych (27.11.2015r), a chwilą obecną wystąpiła istotna zmiana okoliczności – uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 29 grudnia 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), która wprowadziła od 1 września 2016r zasadę, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. (art. 15 ust. 2 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Obecnie obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Konsekwencją tej zmiany jest obowiązek zapewnienia przez gminę dziecku w wieku 6 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Oznacza to konieczność zapewnienia w przedszkolu miejsc dla dodatkowej grupy 6-latków.

Z tych względów założenia wyjściowe do Konkursu, w którym zakładano budowę przedszkola jako jednostki 4-oddziałowej dla ogółem 100 dzieci okazały się nieaktualne i konieczna będzie budowa przedszkola dla większej ilości dzieci.

Z tych względów na chwilę obecną Organizator Konkursu – Gmina Pruszcz Gdański zmuszona jest odstąpić od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański” zgodnie z założeniami opisanymi w Regulaminie Konkursu.

Zapoznaj się z treścia prac konkursowych:

832117 - Agnieszka Mańkiewicz – Kipa (326 MB)

728173 - 3MA STUDIO Krzysztof Machiński (213 MB)

093315 - PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia (2 GB)

171717 - Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka
IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk (348 MB)

050419 - INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice (110MB)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdański informuje, że w Konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański przyznane zostały dwie nagrody pieniężne dla Uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe oceny prac konkursowych:

Nagroda I w wysokości 10 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 728173 złożonej przez „3MA STUDIO” Krzysztof Machiński                      ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia

Nagroda II – w wysokości 8 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 171717 złożonej przez Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka i IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk

Ponadto, Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdański przyznaje pozostałym Uczestnikom Konkursu nagrody pieniężne w następującym podziale:

w wysokości 1 500 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 832117 złożonej przez Agnieszka Mańkiewicz – Kipa ul. Nasturcjowa 16/5, 53-239 Wrocław;

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 093315 złożonej przez PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 050419 złożonej przez INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4,  44-100 Gliwice

Wyboru dokonano o kryteria oceny prac konkursowych wskazane w Regulaminie Konkursu.

Poniżej prezentujemy nazwy uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe wraz z sumą przyznanych punktów:

Kod rozpoznawczy pracy

Nazwa i adres autora pracy konkursowej

Suma przyznanych punktów

832117

1.     Agnieszka Mańkiewicz – Kipa

2.     ul. Nasturcjowa 16/5, 53-239 Wrocław;

6,93

728173

3.     3MA STUDIO Krzysztof Machiński

4.     ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia;

8,67

093315

PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

5,77

171717

5.     Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka

IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk;

8,53

050419

INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4,  44-100 Gliwice

5,40

Jednocześnie, Organizator Konkursu informuje, że odstępuje od przyznania nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański”.

Uzasadnienie:

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański zawiera opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej na działce nr 164/22 w Gminie Pruszcz Gdański obejmującej trzy części:

1)      Koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenu działki nr 164/22 w Juszkowie,

2)      Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w miejscowości Juszkowo,

3)      Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu gminnego przedszkola ze żłobkiem z siedzibą w miejscowości Juszkowo.

Pomiędzy datą ogłoszenia Konkursu (13.07.2015r) i terminem składania prac konkursowych (27.11.2015r), a chwilą obecną wystąpiła istotna zmiana okoliczności – uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 29 grudnia 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), która wprowadziła od 1 września 2016r zasadę, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. (art. 15 ust. 2 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Obecnie obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Konsekwencją tej zmiany jest obowiązek zapewnienia przez gminę dziecku w wieku 6 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Oznacza to konieczność zapewnienia w przedszkolu miejsc dla dodatkowej grupy 6-latków.

Z tych względów założenia wyjściowe do Konkursu, w którym zakładano budowę przedszkola jako jednostki 4-oddziałowej dla ogółem 100 dzieci okazały się nieaktualne i konieczna będzie budowa przedszkola dla większej ilości dzieci.

Z tych względów na chwilę obecną Organizator Konkursu – Gmina Pruszcz Gdański zmuszona jest odstąpić od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na  opracowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański” zgodnie z założeniami opisanymi w Regulaminie Konkursu.

Z poważaniem,

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny